30 Aralık 2009 Çarşamba

Bu kadar cehalet ancak tahsil ile mümkündür (Atılgan Bayar)

Bu satırların yazarı, bir çatal ve bir bıçak kullanmak suretiyle ellerini dokunmadan bir elmayı önce soyup, sonra dilimleme yeteneğine mazhardır.
Yine bu satırların yazarı, tavuk kanadını, yine elini kullanmadan çatal ve bıçak ile yemek yüzünden dostlarının hayretlerine maruz kalmıştır.
Ve fakat, bu satırların yazarı bu kompleksli 'Doğulu oryantalist', 'beyaz zenci' tavırlarından çok zaman önce nedamet getirmiş, artık elmayı katır kutur yiyebilme ve tavuk kanadını afiyetle sömürebilme nimetine yeniden kavuşmuştur.
Şimdi siz sevgili karilerim, memleketin bu ahval ve şeraiti içinde nereden çıktı bu yeme içme adabı sohbeti diye sual edeceksiniz.
Şuradan çıktı efendim: Bir vakittir twitter namlı sosyal ortamda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tavuğu el ile yemesinden neşet eden bir tartışma sürüyor.
Memleketin medeni olduğunu vehmeden eşhası, bunu pek bir vahşi buluyor.
Hatta bu eşhas, Amerikan Başkanı Obama'nın tavuk kanadını el ile yemesini de pek bir görgüsüz ve cahilane karşılıyor.
Yani ya, Amerikan elitine de görgü dersi veriyor.
Binaenaleyh, bazı nimetleri çatal bıçak kullanmadan yiyenleri hor görüyor. Medeniyet dışı diye tasnif ediyor.
Ben şahsen kendilerine, twitter nam alemde, farklı medeniyetler bulunduğunu ve o medeniyetlerin farklı gelenek ve görenekleri olduğunu izah etmeye çalıştım.
Söz temsili, annelerinin pişirdiği pilavı Çin çubuğu ile yemenin görgüsüzlük olacağını, tavuk kanadının Amerika'nın elitleri arasında dahi elle yenip aksinin görgüsüzlük olarak anlaşıldığını belirttim.
Ve fakat bana, tıpkı 1930'lu yılların faşizminden mülhem, 'tek medeniyet vardır' teziyle cevap verme cüretini gösterdiler.
Her ne kadar kendilerine, burada kullandıkları 'medeniyet' kelimesinin 'medine'den geldiğini ifade etsem de, buna kulak asmadılar.
Zira bunun kabulü, tezlerinin yer ile yeksan olması manasına geliyordu.
Velhasıl, usanmadım, bıkmadım, Hıristiyan öğretisinin 'modus operandi' kavramını da açıklamaya çalıştım.
İman ettikleri 'tek medeniyet'in özü bile, insanların kendi kültürleri dairesinde 'eylemesine' imkan vermek istiyor; çatalı sağ elle tutanları, tavuğu eliyle yiyenleri medeniyet dışı görmüyordu.
Böylece bir 'modus vivendi,' yani kültürler arası ateşkes tesis etmeyi umuyordu.
Gelin görün ki, twitter'a yuvalanmış 'beyaz zenciler', bu 'Doğulu oryantalistler' sözlerime kulak asmadı.
'Tek medeniyet vardır' tezini slogan gibi tekrarladılar.
Oysa, tek medeniyet olsa, bizim medeniyetimiz karşısında böyle afra tafra yapan Bihruz beyler, mon beyler evlatlarını sünnet ettirmez; kayınpederlerinin ellerinden öpmezdi.
Ve fakat bu Bihruz beylerin böyle bir yarılma ile malul olduğunu bildiğimizden, sesimizi fazla çıkartmadık.
Bizim çatal bıçak kullanma maharetini bilen zat-ı şahanelerine, 'görgüsüz mü, cahil mi' olduğumuz sorusunu tevdi etmekle yetindik.
Bir twitter macerası da böyle nihayetlendi. Ama benim içimi, kendi medeniyetine bu denli ecnebileşmiş münevverimiz namına bir utanç kapladı.
Eyvallah. Amerikan keşfi tavuk kanadını çatal bıçakla yiyip, Amerikalıların nezdinde komik olabilirler. Bunu Türklere afralanıp tafralanarak teklif edip, Anadolu'da da komik olabilirler. Bu kendi bilecekleri iş.
Ama mesele gelip, Türk'ün 'modus operandi'sini aşağılamaya dayanınca insanın sabrı taşıyor.
Bundan sonra bendenizi monşer muhitlerinde çatalı sağ el ile tutarken görürseniz şaşırmayınız.
Bu radikal isyanımın sebebi, 'sonradan gurme' takımıdır.

Atılgan Bayar

Akşam

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder